အမျိုးအစားခွဲများ

ပဲအမျိုးမျိုး

ပဲသီး

ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ

ဟင်းချက်စရာ အသီးအရွက်များ

ဟင်းချက်စရာ အရွက်များ

ဟင်းချက်စရာ အသီးများ

အခြေခံစားသောက်ကုန်များ

ပဲအမျိုးမျိုး


ပဲအမျိုးမျိုး

3000 Ks  

နှစ်တစ်ရာပဲ (၁) ပြည် ( နို့ဆီဗူး ၈ လုံးခန့် )

1 (ထုပ်)

900 Ks  

ပဲလိပ်ပြာ ၂၅ ကျပ်သားခန့်

400 (ဂရမ်)

600 Ks  

မြေပဲဆန်(စိမ်း)-အနီ ( ၁ ထုပ် )

၁ (ထုပ်)

700 Ks  

ပဲရာဇာ ( ၁ထုပ် )

200 (ဂရမ်)

600 Ks  

မြေပဲဆန် (စိမ်း) - အဖြူ ( ၁ ထုပ် )

၁ (ထုပ်)

500 Ks  

ကုလားပဲဆန် (၁ထုပ်)

200 (ဂရမ်)

1500 Ks  

ရွှေပဲသီး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

700 Ks  

ပဲပုတ်စေ့(၁ထုပ်)

၁ (ထုပ်)

500 Ks  

ဗိုလ်စားပဲသီး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

600 Ks  

ပဲတောင့်ရှည် (၂) စီး

2 (စီး)

400 Ks  

ပဲပင်ပေါက် (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

700 Ks  

ပဲပြား (၄ တုံး)

4 (တုံး)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS