အမျိုးအစားခွဲများ

အာလူးကြော်ဘူးများ

အာလူးကြော်အထုတ်

မုန့်အမျိုးမျိုး

ကွတ်ကီး

သကြားလုံး နှင့် ဂျယ်လီ

အာလူးကြော်

ဝေဖာ

ကိတ်မုန့်

ချောကလတ်

အဆာပြေမုန့်များ


အာလူးကြော်

2000 Ks  

အိမ်ရှင်မ အာလူးခြောက်

1 (ထုပ်)

1000 Ks  / 500 Ks

Jacker Potato Crisps Hot & Spicy 75g

75 (ဂရမ်)

2250 Ks  

Paprika Potato Snack 68 Grams

60 (ဂရမ်)

2250 Ks  

Potae Potato Snack 68 Grams

68 (ဂရမ်)

1100 Ks  / 550 Ks

Masita Seaweed Snack Original 14 Grams

14 (ဂရမ်)

3000 Ks  

Masita Seaweed Snack Original 48 Grams

48 (ဂရမ်)

1100 Ks  / 550 Ks

ကသစ်ဦး စီချွမ်မာလာအစပ်အရသာ အာလူးကြော်

150 (ဂရမ်)

1100 Ks  / 550 Ks

ကသစ်ဦး ဘဲဥငန်အရသာ အာလူးကြော် 125g

125 (ဂရမ်)

100 Ks  

ကသစ်ဦး လျှာဂျွမ်းထိုး အားလူးကြော် အစပ်အရသာ 27g

27 (ဂရမ်)

100 Ks  

ကသစ်ဦး လျှာဂျွမ်းထိုး Crab & Squid အရသာ 27g

27 (ဂရမ်)

250 Ks  

ကသစ်ဦး လျှာဂျွမ်းထိုး Crab & Squid အရသာ 54g

54 (ဂရမ်)

250 Ks  

ကသစ်ဦး လျှာဂျွမ်းထိုး အားလူးကြော် အစပ်အရသာ 54 g

54 (ဂရမ်)

2300 Ks  

CALBEE ပုဇွန်အရသာအာလူးကြော် 90g

500 Ks  

Oishi ပီစာအရသာအာလူးကြော် 80gCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS