အမျိုးအစားခွဲများ

ချောကလပ်အရသာဝေဖာချောင်း

နို့အရသာဝေဖာချောင်း

စတော်ဘယ်ရီအရသာဝေဖာချောင်း

မုန့်အမျိုးမျိုး

ကွတ်ကီး

သကြားလုံး နှင့် ဂျယ်လီ

အာလူးကြော်

ဝေဖာ

ကိတ်မုန့်

ချောကလတ်

အဆာပြေမုန့်များ


ဝေဖာ

200 Ks  

Oishi ကြက်သားဟင်းအရသာ

34 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Redondo Wafer Stick Cookies & Cream 150 Grams

150 (ဂရမ်)

2100 Ks  

Redondo Wafer Stick Vanilla 150 Grams

150 (ဂရမ်)

1400 Ks  

Loacker Crispy Wafer With Cocoa & Choco Classic 45 Grams

45 (ဂရမ်)

4100 Ks  

Loacker Wafer Cookies Raspberry Yoghurt 110 Grams

100 (ဂရမ်)

4100 Ks  

Loacker Wafer Cubes With Coconut 125 Grams

125 (ဂရမ်)

7100 Ks  

Loacker Wafer Cubes With Choco 250 Grams

250 (ဂရမ်)

4100 Ks  

Loacker Wafer Cubes With Vinilla 125 Grams

125 (ဂရမ်)

7200 Ks  

Loacker Wafer Cubes With Coconut 250 Grams

250 (ဂရမ်)

4400 Ks  

Loacker Wafer With Hazelnut Classic 175 Grams

175 (ဂရမ်)

4100 Ks  

Loacker Wafer Cubes With Choco 125 Grams

125 (ဂရမ်)

6550 Ks  

Loacker Crispy Wafers Raspberry Yoghurt 37.5 Grams

37.5 (ဂရမ်)

7800 Ks  

Loacker Classic Wafer Mins Cremkakao 200 Grams

200 (ဂရမ်)

7800 Ks  

Loacker Classic Wafer Minis Vanille 200 Grams

200 (ဂရမ်)

7800 Ks  

Loacker Classic Wafer Minis Napolotaner 200 Grams

200 (ဂရမ်)

1500 Ks  

Loacker Wafer Matcha Green Tea 37.5G

37.5 (ဂရမ်)

1100 Ks  

Sin Hwa Peanut Wafer 180 Grams

180 (ဂရမ်)

1100 Ks  

Sin Hwa Wafer Strawberry 180 Grams

180 (ဂရမ်)

1100 Ks  

Sin Hwa Wafer Milk 180 Grams

180 (ဂရမ်)

1600 Ks  

Imperial Wafer Milky Vanilla 100 Grams

100 (ဂရမ်)

1600 Ks  

Imperial Wafer Strawberry 100 Grams

100 (ဂရမ်)

2400 Ks  

Uni Vanilla Wafer (Green) 288g

288 (ဂရမ်)

2300 Ks  

Gery Crunch Wafer Roll ( အဝါရောင်) 288 g

288 (ဂရမ်)

300 Ks  

Richoco Nabati - white (​ဝေဖာချောင်း)-47 Gram

47 (ဂရမ်)

200 Ks  

Richoco Nabati (ချောကလပ် ဝေဖာချောင်း)47g

200 Ks  

Richoco Nabati (ချိစ် ​ေ၀ဖာချောင်း)-47 Gram

47 (ဂရမ်)

3100 Ks  

Richeese Nabati ချိစ်းဝေဖာ 320g

320 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS