အမျိုးအစားခွဲများ

ချောကလပ်

မုန့်အမျိုးမျိုး

ကွတ်ကီး

သကြားလုံး နှင့် ဂျယ်လီ

အာလူးကြော်

ဝေဖာ

ကိတ်မုန့်

ချောကလတ်

အဆာပြေမုန့်များ


ချောကလတ်

1350 Ks  

Tango Chocolate Bar Almond (100g)

2600 Ks  

Tango Chocolate Bar Almond (200g)

5400 Ks  

Lindt Chocolate Bar Milk 100g

1500 Ks  

Tango Chocolate Bar Hazelnut 100g

2700 Ks  

Tango Chocolate Bar Fruit (200g)

200 (ဂရမ်)

1000 Ks  

Tango Chocolate Bar Almond (50g)

50 (ဂရမ်)

4100 Ks  

Ritter Sport Chocolate Marzipan 100g

100 (ဂရမ်)

9500 Ks  

Beryl's Peanut Milk Chocolate 350gCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS