အမျိုးအစားခွဲများ

အကြော်စုံ

လက်ဖက်နှပ်

လက်ဖက်အညွန့်

ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်များ

သတ်သတ်လွတ် အစားအစာများ

လက်ဖက်နှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ

ငါးသေတ္တာဗူးများ

ပဲအမျိုးမျိုး

ဒေသထွက် အစားအစာများ

ပြုပြင်ထားသော အသားများ

အသင့်စားစရာများ


လက်ဖက်နှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ

2400 Ks  

စိန်ကျော် သီဟိုဠ်စေ့ (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

2300 Ks  

စိန်ကျော် (ဖရုံဆံလှော်)

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် (ပဲစိမ်းကြော်)

1 (ထုပ်)

600 Ks  

စိန်ကျော် (တရုတ်ပဲကြော် ထုပ်သေး)

1 (ထုပ်)

600 Ks  

စိန်ကျော် (တောင်ကြီးပဲ ထုပ်သေး)

1 (ထုပ်)

750 Ks  

စိန်ကျော် (နှစ်ပြန်ကြော် ထုပ်သေး)

1 (ထုပ်)

2600 Ks  

စိန်ကျော် (ထူးရှယ် နှစ်ပြန်ကြော် ထုပ်ကြီး)

1 (ထုပ်)

1500 Ks  

စိန်ကျော် (သုံးမျိုးစပ် နှစ်ပြန်ကြော်)

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် (ထူးရှယ် နှစ်ပြန်ကြော် ထုပ်သေး )

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် (နှစ်ပြန်ကျော် ထုပ်ကြီး )

1 (ထုပ်)

1600 Ks  

စိန်ကျော် (လက်ဖက်စုံ)

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် (လက်ဖက်နှပ်ဗူး)

1 (ဘူး)

1200 Ks  

စိန်ကျော် (အညွန့်ချဉ်စပ်နှပ်)

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် (ထမင်းလက်ဖက်နှပ်)

1 (ထုပ်)

2200 Ks  

ဖရုံစေ့လှော် ( ၁) ထုပ်

3500 Ks  

အရီးတောင်း အထူးစပါယ်ရှယ် လက်ဖက်နှပ် (ဘူးကြီး)

၁ (ဘူး)

3000 Ks  

အရီးတောင်း အထူးစပါယ်ရှယ် လက်ဖက်နှပ် 25 ကျပ်သား

2600 Ks  

အရီးတောင်း အစာစုံ နှစ်ပြန်ကြော်(20 ကျပ်သား)

1200 Ks  

အရီးတောင်း အစာစုံ နှစ်ပြန်ကြော်(10 ကျပ်သား)

160 (ဂရမ်)

1500 Ks  

အရီးတောင်း လက်ဖက်အကြော်စုံ ဂျပ်ဘူး (အပြာရောင်)

၁ (ဘူး)

1800 Ks  

အရီးတောင်း လက်ဖက်အကြော်စုံ ဂျပ်ဘူး (အစိမ်းရောင်) 300g

300 (ဂရမ်)

2000 Ks  

အရီးတောင်း ရှူးရှဲလက်ဖက်(ဘူးသေး)

၁ (ဘူး)

1300 Ks  

အရီးတောင်း ရှူးရှဲနှပ်လက်ဖက် (10 ကျပ်သား)

160 (ဂရမ်)

2300 Ks  

အရီးတောင်း ပဲရေပွကြော် 50 ကျပ်သား

800 (ဂရမ်)

4500 Ks  

အရီးတောင်း ပဲရေပွကြော် 1 ပိဿာ

1600 (ဂရမ်)

2000 Ks  

အရီးတောင်း ဇယန်းရွက်နုချဉ်စပ် (ဘူးသေး)

၁ (ဘူး)

3000 Ks  

အရီးတောင်း ဇယန်းရွက်နုချဉ်စပ် (25 ကျပ်သား)

25 (ဘူး)

1300 Ks  

အရီးတောင်း ဇယန်းရွက်နုချဉ်စပ် (10 ကျပ်သား)

10 (ဂရမ်)

2000 Ks  

အရီး‌တောင်း ကြက်သွန်နီကြော် (ဘူးသေး)

၁ (ဘူး)

4000 Ks  

အရီး‌တောင်း ကြက်သွန်နီကြော် (ဘူးကြီး)

၁ (ဘူး)

450 Ks  / 250 Ks

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ်အစပ် 30g

30 (ဂရမ်)

450 Ks  

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ် 30g

30 (ဂရမ်)

1000 Ks  

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ်အစပ် 80g

80 (ဂရမ်)

1000 Ks  

ဦးကါက + ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ် 80g

80 (ဂရမ်)

1500 Ks  

ဦးကာကအကြော်စုံ 160 ဂရမ်

160 (ဂရမ်)

500 Ks  

ဦးကာကအကြော်စုံ ၅၀ ဂရမ်

50 (ဂရမ်)

2200 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (လက်ဖက်အထောင်းချဉ်စပ်)

320 (ဂရမ်)

2200 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (လက်ဖက်အညွန့်ရိုးရိုး )

320 (ဂရမ်)

2200 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (လက်ဖက်အညွန့်ချဉ်စပ် )

320 (ဂရမ်)

2200 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (အညွှန့်ချဉ်စပ်လက်ဖက်နှင့် နှစ်ပြန်ကြော်)

160 (ဂရမ်)

2400 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (နှစ်ပြန်ကြော်) (320g)

320 (ဂရမ်)

1300 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (နှစ်ပြန်ကြော်) (160g)

160 (ဂရမ်)

2200 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ (ဇောင်လျှားသီးလက်ဖက်အညွန့်)

320 (ဂရမ်)

2200 Ks  

ဗေဒါရွှေကြာ ဂျင်းလက်ဖက်

320 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS