အမျိုးအစားခွဲများ

ကော်ဖီစေ့

ကော်ဖီမှုန့်

နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နံနက်စာ

ဒိန်ချဉ်

ယိုများ

ပေါင်မုန့်

လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီ

ထောပတ် နှင့် ချိစ်

Cereals

အသင့်စားစရာများ

ပဲနှင့် အခွံမာသီးများ

နွားနို့ အမျိုးမျိုး

နို့မှုန့် နှင့် အခြားအဟာရအမှုန့်များ

နို့ဆီ နှင့် နို့စိမ်း

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ


လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီ

1200 Ks  

မေမြို့ဖရက်(ရှ်) ၅ ထုပ်ပါ Brown Version ( ၁ ) ထုပ်

1 (ထုပ်)

4200 Ks  

မေမြို့ဖရက်(ရှ်) ၂၀ ထုပ်ပါ Classic Version ( ၁ ) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

မေမြို့ ဖရက်(ရှ်) ၅ ထုပ်ပါ Classic Version ( ၁ ) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1050 Ks  

Sunday 3 In 1 Tea Mix 10 Pieces (250 Grams)

250 (ဂရမ်)

3100 Ks  

PREMIER Pure Coffee 2 Plus 1 (30 pcs)

30 (ထုပ်)

3000 Ks  

Super Diet 3 In 1 Coffee Mix 20 Pieces (240 Grams)

240 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Trishaw Black Coffee 10`S 200 Grams (Red)

200 (ဂရမ်)

4850 Ks  

Super 3 In 1 Coffee Mix 48 Pieces (960 Grams)

960 (ဂရမ်)

3050 Ks  

Super 3 In 1 Coffee Mix 30 Pieces (600 Grams)

600 (ဂရမ်)

1050 Ks  

Sunday 4 In 1 Coffee Tea 10 Pieces (250 Grams)

300 (ဂရမ်)

1050 Ks  

Sunday 3 In 1 Coffee Mix 10 Pieces (250 Grams)

250 (ဂရမ်)

2500 Ks  

Shwe La Win Coffee Roasted Espresso Beans 200 Grams

200 (ဂရမ်)

2500 Ks  

Shwe La Win Coffee Fine Ground 200 Grams

200 (ဂရမ်)

2700 Ks  

Rich 3 Plus 1 Pure Coffee Mix 30 Pieces (660 Grams)

660 (ဂရမ်)

2050 Ks  

Rich 3 In 1 Coffee Mix Cappuccino 20 Pieces (378 Grams)

378 (ဂရမ်)

1000 Ks  

Rich 3 In 1 Coffee Mix 6 Pieces (120 Grams)

120 (ဂရမ်)

1900 Ks  

Premier All Time Coffee Fine Ground 200 Grams

200 (ဂရမ်)

1900 Ks  

Premier All Time Coffee Coarse Ground 200 Grams

200 (ဂရမ်)

3250 Ks  

Premier 3 In 1 Coffee Mix Espresso 30 Pieces ( 540g )

540 (ဂရမ်)

3250 Ks  

Premier 3 In 1 Coffee Mix 540 Grams-30pcs

600 (ဂရမ်)

1100 Ks  

Premier 2 Plus 1 Coffee Mix 10 Pieces (220 Grams)

200 (ဂရမ်)

2550 Ks  

Pop Pop Mount Victoria Organic Coffee Arabica Fine

3600 Ks  

Pop Pop 100% Arabica Coffee Mix 30 Pieces (590 Grams)

590 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Olympic 100% Pure Coffee 200 Grams

200 (ဂရမ်)

6650 Ks  

Nescafe Red Cup Coffee (Bot) 200 Grams

200 (ဂရမ်)

4200 Ks  

Nescafe Red Cup 48 Pieces ( 96g )

100 (ဂရမ်)

14400 Ks  

Nescafe Gold Crema Rich & Smooth 200G

200 (ဂရမ်)

11700 Ks  

Nescafe Gold Blend Coffee 100 Grams

100 (ဂရမ်)

3000 Ks  

Nescafe 3In1 Coffeemix 30`S 510G (Original)

510 (ဂရမ်)

7400 Ks  

Moccona Instant Coffee Select 190 Grams

190 (ဂရမ်)

21500 Ks  

Moccona Instant Coffee Continental Gold 200 Grams

200 (ဂရမ်)

4700 Ks  

Moccona Cappuccino Freeze Dried 12 Pieces (204 Grams)

204 (ဂရမ်)

6750 Ks  

Khao Shong Agg Instant Coffee Mixture 200 Grams

200 (ဂရမ်)

3800 Ks  

Khao Shong Agg Instant Coffee Mixture (Bot) 100 Grams

100 (ဂရမ်)

4550 Ks  

Khao Shong 3 In 1 Super Rich Coffee Mix 30 Pieces (500 Grams)

500 (ဂရမ်)

2200 Ks  

High Land 100% Arabica Coffee Fine Italian 200 Grams

200 (ဂရမ်)

2200 Ks  

High Land 100% Arabica Coffee Fine Espresso 200 Grams

200 (ဂရမ်)

2200 Ks  

High Land 100% Arabica Coffee Coarse Italian 200 Grams

200 (ဂရမ်)

2200 Ks  

High Land 100% Arabica Coffee Coarse Espresso 200 Grams

200 (ဂရမ်)

4450 Ks  

Gold Roast Kopio Groung Coffee With Sugar 20 Pieces (380 Grams)

380 (ဂရမ်)

2850 Ks  

Gold Roast Coffee Mix 30 Pieces (600 Grams)

600 (ဂရမ်)

9000 Ks  

Genius Certified Organic Coffee Bean 250 Gram

250 (ဂရမ်)

3350 Ks  

G7 3 In 1 Coffee Mix Cappuccino 12 Pieces (216 Grams)

216 (ဂရမ်)

3600 Ks  

Ever Win 100% Arabica Drip Coffee 10 Pieces (350 Grams)

350 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Ever Win 100% Arabica Coffee Fine Ground 200 Grams

200 (ဂရမ်)

1500 Ks  

Ever Win 3 In 1 Natural Coffee 10 Pcs 270 Grams

270 (ဂရမ်)

3050 Ks  

Ever Win 2 Plus 1 Coffee 30 Pieces (660 Grams)

660 Grams (ဂရမ်)

1050 Ks  

Ever Win 2 Plus 1 Coffee 10 Pieces (220 Grams)

220 (ဂရမ်)

7200 Ks  

Chek Hup 3 In 1 White Coffee Rich & Strong 12 Pieces (420g)

420 (ဂရမ်)

7200 Ks  

Chek Hup 3 In 1 White Coffee Less Sweet 12 Pieces 420g

525 (ဂရမ်)

13200 Ks  

Boncafe Instant Coffee Colombian 200 Grams

200 (ဂရမ်)

16500 Ks  

Boncafe Freeze Dried Instant Coffee Mocca 200 Grams

200 (ဂရမ်)

9400 Ks  

Boncafe Brazilian Aroma Freeze Dried Gold 100 Grams

100 (ဂရမ်)

3650 Ks  

Birdy 3 In 1 Coffee Super Creamy 30 Pieces (465 g)

465 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS