ဆေးဝါးများ

ဗီတာမင်နှင့် အားဖြည့်ဆေးများ

ခန္ဓာကိုယ်အားဖြည့်ဆေးနှင့် အဆီကျဆေးများ

အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး

မျက်စဉ်းဆေးများ


ဗီတာမင်နှင့် အားဖြည့်ဆေးများ

5100 Ks  

Dologan Denk

1 (ဘူး)

1000 Ks  

Atenolol Denk 50 mg (၁) ကဒ်

4000 Ks  

Enervon C Kidz Mv Syrup 120 ML

၁ (ဘူး)

1900 Ks  

Astyfer 15 Tablets

2300 Ks  

Fenza Pregnancy Care 10 Capsules

31500 Ks  

GNC Herbal Plus Fenu Greek 610MG 100 Capsules 

10200 Ks  

Obipluz Capsule 30 soft capsules

3100 Ks  

Prenatal 30 Tablets

600 Ks  

Hb-MaxSyrup 100 ml

3400 Ks  

Sunlife Folic Acid 600 MG (30 Tablets)

6400 Ks  

Obimin Mv For Pregnant & Breastfeeding 4 Pcs 1 X 8

11500 Ks  

Pregnacare 15 Pcs

1100 Ks  

Ferrovit 10 Tablets

500 Ks  

Axcel Folic Acid 10 Tablets

200 Ks  

YSI Folic Acid 5 MG

12800 Ks  

Fero Globin B 12 Capsules

2200 Ks  

Pregnatal 10 Tablets

800 Ks  

Super Kids Vitamin C Chewable 20 Tablets (လိမ္မော်ရောင်)

1350 Ks  

Ora Zinc Zinc Sulphate Syrup 100 ML

800 Ks  

Super Kids Vitamins Chewable 20 Tablets (အစိမ်းရောင်)

9800 Ks  

Vita Kid 60 Tab S`Berry

54500 Ks  

LAC Brainspeed Junior Dha 30 Tablets

12900 Ks  

Appeton Lysine60 Tablets

2300 Ks  

Enervon C Kidz Mv Syrup 60 ML

11100 Ks  

Appeton Infant Drops 30 ML

15500 Ks  

Gummiking Multivitamin & Mineral 60 Capsules

10900 Ks  

Champs M Lysine Chewable 60 Tablets (Orange)

15800 Ks  

Appeton Lysine With Prebiotics 60 Tablets

9100 Ks  

Vitacap Chewz Mv With Lysine 30 Chews Peach Berry

12700 Ks  

Appeton Teengrow 30 Tablets

17800 Ks  

Gummiking Dha OMega-3 60 Tablets

16600 Ks  

Appeton Hi-Q Taurine With Dha 60 Capsules

1900 Ks  

Cyprocal Syrup 120 ML

4500 Ks  

Lyprovite Mv Syrup 100 ML

14400 Ks  

Gummiking Echinacea Plus Vitamin C & Zinc

1800 Ks  

Curcuma Plus Prebiotic & Dha Syrup 60 ML (Orange)

7100 Ks  

Appeton Mv Lysine Syrup 60 MLCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS