အမျိုးအစားခွဲများ

အစာကြေဆေး

မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ

အစာကြေဆေး

မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးများ

ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး

လိမ်းဆေးနှင့် ရှူဆေးများ


အစာကြေဆေး

600 Ks  

အောင်တံခွန် ဆင်တုံးမနွယ် အစာကြေ လေနိုင်ဆေး

1 (ဘူး)

1100 Ks  

အဖြေကျော် လျှက်ဆား

1 (ဘူး)

400 Ks  

မော်လမြိုင် ဦးမျှား လေမျိုး ၈၀ လျှက်ဆား

1 (ဘူး)

500 Ks  

ဦးချိန်တီ အစာကြောဆေး

1 (ဘူး)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS