အသင့်စား အသားများ

အသားလုံးများ

အမဲသားခြောက်

နံကင်

ပုဇွန်ခြောက်

ငါးခြောက်များ


အမဲသားခြောက်

6000 Ks  

ကောင်းမြင့်မာလာ (အမဲသားအမွကြော် ) 1 ထုပ်

1 (ထုပ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

6000 Ks  

ကောင်းမြင့်မာလာ (အမဲသားခြောက်) 1 ထုပ်

1 (ထုပ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

20000 Ks  

ကောင်းယုံ မီးကင်အမဲခြောက်(၁)ထုပ်၄၀ကျပ်သားခန့်

1 (ထုပ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

10000 Ks  

ကောင်းယုံ မီးကင်အမဲခြောက်(၁)ထုပ်၂၀ကျပ်သားခန့်

1 (ထုပ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

12000 Ks  

အမဲခြောက်ထုပ် ‌(ရွှေကျုံးအင်း တံဆိပ်) ၂၅ ကျပ်သားခန့်

400 (ဂရမ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS