အသင့်စား အသားများ

အသားလုံးများ

အမဲသားခြောက်

နံကင်

ဆိတ်သားခြောက်

ပုဇွန်ခြောက်

ငါးခြောက်များ


ပုဇွန်ခြောက်

2200 Ks  

ပုဇွန်ခြောက် (၅ ကျပ်သားခန့်)

2300 Ks  

ထူးနတီ ပုဇွန်​ခြောက် (၁)ထုပ်

80 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS