အမျိုးအစားခွဲများ

ကောက်ညင်းမွှေးလက်ဖက်ခြောက်

ရွှေဖီမိုဃ်းလွတ်လက်ဖက်ခြောက်

အချိုခြောက်

လှော်ခြောက်

ရိုးရိုးလက်ဖက်ခြောက်

သောက်စရာများ

သောက်ရေသန့်

အားဖြည့်အချိုရည်

နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း

ကော်ဖီအမျိုးမျိုး

လက်ဖက်ခြောက်

အသင့်သောက် အချိုရည်

ဖျော်ရည်များ

ဘီယာ

၀ိုင်

အရက်

စီကရက်

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ

ဒိန်ချဉ်


လက်ဖက်ခြောက်

1400 Ks  

Nagar Pyan Finest Tea Blend (Blue) 200g

2200 Ks  

မောရှမ်း ဂရင်းတီး စက်လှော်ခြောက် 120g

2200 Ks  

Ma Ma Yellow Chrysanthemum (ဂန္ဓမာပန်းခြောက်) 20g

1 (ဘူး)

5000 Ks  

Mother's Love Premium Green Tea 200g

200 (ဂရမ်)

300 Ks  

Mother's Love Premium Green Tea 10g

10 (ဂရမ်)

1000 Ks  

Mother's Love Than Win Green Tea 100g

100 (ဂရမ်)

4000 Ks  

Mother's Love Jasmine Green Tea 120g

120 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Mother's Love Special Green Tea 100g

100 (ဂရမ်)

4000 Ks  

Mother's Love Glutinous Green Tea 120g

120 (ဂရမ်)

800 Ks  

Mother's Love Natural Green Tea 50g

50 (ဂရမ်)

10000 Ks  

Mother's Love Purple Tea 50g

50 (ဂရမ်)

2600 Ks  

Mother's Love CTC Black Tea ( Yellow ) 400g

400 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Mother's Love CTC Black Tea ( Green) 400g

400 (ဂရမ်)

15000 Ks  

Mother's Love Gift Box

1 (ဘူး)

5000 Ks  

Mother's Love Black Needle (Sundried Green Tea) 50g

50 (ဂရမ်)

1200 Ks  

Mother's Love CTC Black Tea ( Green) 200g

200 (ဂရမ်)

1400 Ks  

Mother's Love CTC Black Tea ( Yellow ) 200g

200 (ဂရမ်)

5000 Ks  

Mother's Love Gold Needle (Black Tea) 50g

50 (ဂရမ်)

5500 Ks  

Mother's Love Silver Needle (White Tea) 50g

50 (ဂရမ်)

2200 Ks  

မောရှမ်း ဂရင်းတီး စက်လှော်ခြောက် 100ဂရမ်

100 (ဂရမ်)

1500 Ks  

မောရှမ်း ရွှေဖီမိုဃ်းလွတ်သဘာဝ လက်ဖက်ခြောက် 120ဂရမ်

120 (ဂရမ်)

1600 Ks  

မောရှမ်း လှော်သင်းနံ့ ကောက်ညင်းမွှေး လက်ဖက်ခြောက် 130ဂရမ်

130 (ဂရမ်)

3300 Ks  

မောရှမ်း ရွှေလက်ဖက်လုံးခြောက်

600 (ဂရမ်)

2500 Ks  

မောရှမ်း Sun Dried (Hand Made) လက်ဖက်ခြောက် 150g

150 (ဂရမ်)

550 Ks  

U Kar Ka လှော်သင်းနံ့ လက်ဖက်ခြောက် -80g

80 (ဂရမ်)

1100 Ks  

U Kar Ka လှော်သင်းနံ့ လက်ဖက်ခြောက် -160g

160 (ဂရမ်)

1100 Ks  

U Kar Ka ရွှေဖီမိုဃ်းလွတ် လက်ဖက်ခြောက်-160g

160 (ဂရမ်)

550 Ks  

U Kar Ka ရွှေဖီမိုဃ်းလွတ်လက်ဖက်ခြောက် - 80g

80 (ဂရမ်)

1100 Ks  

U Kar Ka ပင်လောင်းလက်ဖက်ခြောက် -160g

160 (ဂရမ်)

550 Ks  

U Kar Ka ပင်လောင်းလက်ဖက်ခြောက် -80g

80 (ဂရမ်)

1100 Ks  

U Kar Ka ကောက်ညှင်းမွှေး လက်ဖက်ခြောက် -150g

2700 Ks  

U Kar Ka ကောက်ညှင်းမွှေး လက်ဖက်ခြောက် -375g

375 (ဂရမ်)

600 Ks  

U Kar Ka Black Tea အချိုခြောက် 80g

80 (ဂရမ်)

2800 Ks  

U Kar Ka Black Tea အချိုခြောက် 400g

400 (ဂရမ်)

5500 Ks  

U Kar Ka Black Tea အချိုခြောက် 800g

800 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Rose Green Tea 160g

160 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Nara Tea Chin Mountain Organic Green Tea 150g

150 (ဂရမ်)

2500 Ks  

Nara Organic Green Tea -75g

75 (ဂရမ်)

2500 Ks  

Nara Green Organically Natural Green Tea 150g

150 (ဂရမ်)

2300 Ks  

Nara Green Organic Green Tea 150g

150 (ဂရမ်)

3800 Ks  

Nagar Pyan Lemon Tea 50g

50 (ဂရမ်)

3800 Ks  

Nagar Pyan Jasmine Tea 50g

50 (ဂရမ်)

3000 Ks  

Nagar Pyan Green Tea Box 200g

200 (ဂရမ်)

5800 Ks  

Nagar Pyan Green Tea Box 100g

100 (ဂရမ်)

1200 Ks  

Nagar Pyan Green Tea 20 Bags 40g

40 (ဂရမ်)

1600 Ks  

Nagar Pyan Finest Tea Blend (Red) 200g

200 (ဂရမ်)

1500 Ks  

Nagar Pyan Finest Tea Blend (Green) 200g

200 (ဂရမ်)

1200 Ks  

Nagar Pyan Finest Myanmar Sun-Dry Green Tea 100g (Box)

100 (ဂရမ်)

1600 Ks  

Nagar Pyan Finest Myanmar Green Tea 100g (Box)

100 (ဂရမ်)

4200 Ks  

Nagar Pyan English Breakfast Tea 50Bags

50 (ထုပ်)

3800 Ks  

Nagar Pyan Earlgrey Black Tea

25 (ထုပ်)

3500 Ks  

Mother's Love Premium Green Tea 100g

100 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Mother's Love Natural Green Tea 150g

150 (ဂရမ်)

4000 Ks  

Mother's Love Special Green Tea 150g

150 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS