အမျိုးအစားခွဲများ

ဘီယာပုလင်းများ

ဘီယာဘူးများ

သောက်စရာများ

သောက်ရေသန့်

အားဖြည့်အချိုရည်

နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း

ကော်ဖီအမျိုးမျိုး

လက်ဖက်ခြောက်

အသင့်သောက် အချိုရည်

ဖျော်ရည်များ

ဘီယာ

၀ိုင်

အရက်

စီကရက်

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ

ဒိန်ချဉ်


ဘီယာ

2100 Ks  

Corona cerveza Beer

1800 Ks  

LEO Beer

26000 Ks  

Yoma Classic Beer Can (24x500ml)

20000 Ks  

Dagon Extra Strong Beer (12x640ml)

1150 Ks  

Yoma Special 500 ML (Can)

0.5 (လီတာ)

850 Ks  

Yoma Special 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

750 Ks  

Yoma Beer 330 ML

0.33 (လီတာ)

1950 Ks  

Tuborg Beer 640 ML

0.64 (လီတာ)

1100 Ks  

Tuborg Beer 330 ML

0.33 (လီတာ)

25500 Ks  

Tuborg Beer 24 X 330 ML

0.33 (လီတာ)

23300 Ks  

Tuborg Beer 12 X 640 ML

0.64 (လီတာ)

1400 Ks  

Tiger Crystal Beer 330Ml (Bot)

0.33 (လီတာ)

1300 Ks  

Tiger Crystal Beer 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

1300 Ks  

Tiger Black Lager Beer 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

1400 Ks  

Tiger Black Lager Beer 330 ML (Bot)

0.33 (လီတာ)

2200 Ks  

Tiger Beer 640 ML

0.64 (လီတာ)

28700 Ks  

Tiger Beer 24 X 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

23500 Ks  

Tiger Beer 12 X 640 ML (Bot)

0.64 (လီတာ)

1300 Ks  

Regal Seven Lager Beer 640 ML

0.64 (လီတာ)

15500 Ks  

Regal Seven Lager Beer 640 ML x 12

0.64 (လီတာ)

1000 Ks  

Regal Seven Lager Beer 500 ML

0.5 (လီတာ)

16700 Ks  

Regal Seven Lager Beer 330 ML x 24

0.33 (လီတာ)

1100 Ks  

Regal Seven Extra Beer 500 ML

0.5 (လီတာ)

1900 Ks  

Myanmar Beer 640 ML

0.64 (လီတာ)

1800 Ks  

Myanmar Beer 500 ML (Can)

0.5 (လီတာ)

1150 Ks  

Myanmar Beer 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

27300 Ks  

Myanmar Beer 24X330Ml (Can)

0.33 (လီတာ)

22000 Ks  

Myanmar Beer 12 Pieces X 640 ML

0.64 (လီတာ)

1450 Ks  

Kirin Ichiban Beer (Can) 330 ML

0.33 (လီတာ)

2200 Ks  

Heineken Beer 640 ML

0.64 (လီတာ)

3800 Ks  

Heineken Beer 500 ML 2`S (Can)

0.5 (လီတာ)

2000 Ks  

Heineken Beer 500 ML (Can)

0.5 (လီတာ)

5400 Ks  

Heineken Beer 330 ML 4`S (Can)

0.33 (လီတာ)

1700 Ks  

Heineken Beer 330 ML (Bot)

0.33 (လီတာ)

47900 Ks  

Heineken Beer 24 X 500 ML (Can)

0.5 (လီတာ)

33000 Ks  

Heineken Beer 24 X 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

40000 Ks  

Heineken Beer 24 X 330 ML (Bot)

0.33 (လီတာ)

25500 Ks  

Heineken Beer 12 X 640 ML

0.64 (လီတာ)

1400 Ks  

Heineken Beer (can) 330 ML

0.33 (လီတာ)

1000 Ks  

Dagon Super Beer (Can) 500 ML

0.5 (လီတာ)

850 Ks  

Dagon Lager Beer 330 ML

0.33 (လီတာ)

2500 Ks  

Burbrit Rangoon Blonde Craft Beer (Can) 330 ML

0.33 (လီတာ)

2500 Ks  

Burbrit German Weizen Craft Beer (Can) 330 ML

0.33 (လီတာ)

2500 Ks  

Burbrit Burma Pale Ale Craft Beer (Can) 330 ML

0.33 (လီတာ)

2500 Ks  

Black Shield Stout Beer 640 ML

0.64 (လီတာ)

1600 Ks  

Black Shield Stout Beer 330 ML

0.33 (လီတာ)

22700 Ks  

Bawdar Smooth Lager Beer 24 X 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

3600 Ks  

Bawdar Smooth Lager Beer 4`S 330 ML (Can)

1100 Ks  

Andaman Gold Special Lager Beer 500 ML (Can)

0.5 (လီတာ)

750 Ks  

Andaman Gold Special Lager Beer 330 ML

0.33 (လီတာ)

1100 Ks  

Andaman Gold Lager Beer 500 ML (Can)

0.5 (လီတာ)

800 Ks  

Andaman Gold Beer 330 ML

0.33 (လီတာ)

2400 Ks  

ABC Extra Stout Beer 640 ML

0.64 (လီတာ)

1500 Ks  

ABC Beer 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)

35000 Ks  

ABC Beer 24 X 330 ML (Can)

0.33 (လီတာ)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS