အမျိုးအစားခွဲများ

ဝိုင်များ

သောက်စရာများ

သောက်ရေသန့်

အားဖြည့်အချိုရည်

နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း

ကော်ဖီအမျိုးမျိုး

လက်ဖက်ခြောက်

အသင့်သောက် အချိုရည်

ဖျော်ရည်များ

ဘီယာ

၀ိုင်

အရက်

စီကရက်

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ

ဒိန်ချဉ်


၀ိုင်

1700 Ks  

SPY Red Wine Cooler 275 ML

0.275 (လီတာ)

14900 Ks  

Yellow Tail Chardonnay 2019 750 ML

14900 Ks  

Yellow Tail Cabernet Sauvignon 2019 750 ML

15900 Ks  

Torres San Valentin Parellada White Wine 75 CL

22000 Ks  

Red Mountain Estate Syrah Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

13000 Ks  

Red Mountain Estate Shiraz Tempranillo Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

12000 Ks  

Red Mountain Estate Sauvignon Blanc Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

22000 Ks  

Red Mountain Estate Pinot Noir Red Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

18500 Ks  

Nederburg Winemaster Chardonnay White Wine 75 CL

17000 Ks  

Nederburg Premiere Cuvee Brut Sparkling Wine 75 CL

24600 Ks  

Mouton Cadet Bordeaux White Wine 75 CL

24600 Ks  

Mouton Cadet Bordeaux Rose Wine 75 CL

24600 Ks  

Mouton Cadet Bordeaux Red Wine 75 CL

22800 Ks  

Monte Vino White Wine 3 Liter

3 (လီတာ)

4650 Ks  

Monte Vino Red Wine 37.5 CL

22800 Ks  

Monte Vino Red Wine 3 Liter

3 (လီတာ)

8900 Ks  

Monte Vino Cinsault Red Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

18900 Ks  

Martini Prosecco Sparkling 750Ml

0.75 (လီတာ)

18900 Ks  

Martini Asti Sparkling 750Ml

0.75 (လီတာ)

16500 Ks  

Jacqueline Brut Sparkling Wine 75 CL

16500 Ks  

Jacqueline Brut Rose Sparkling Wine 75 CL

25000 Ks  

Jacob's Creek Reserve Shiraz Red Wine 75 CL

19800 Ks  

Jacob's Creek Moscato Sparkling

18000 Ks  

Jacob's Creek Merlot Red Wine 75 CL

18000 Ks  

Jacob's Creek Classic Resling White Wine 75 CL

18000 Ks  

Jacob's Creek Chardonnay White Wine 75 CL

18000 Ks  

Jacob's Creek Cabernet Sauvignon Red Wine 75 CL

16300 Ks  

Hardys Vr Chardonnay Wine 75 CL

15900 Ks  

Hardys Stamp Semillon Chardonnay Wine 75 CL

16500 Ks  

Hardys Stamp Chardonnay Pinot Noir Sparkling Wine

13500 Ks  

Hardys Crest Moscato White Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

21000 Ks  

Goundrey Homestead Unwooded Chardonnay White Wine 75 CL

21000 Ks  

Castel Touraine Sauvignon Blanc White Wine 75 CL

17500 Ks  

Castel Syrah Igp Red Wine 75 CL

19500 Ks  

Castel Sauvignon Blanc Igp White Wine 75 CL

19500 Ks  

Castel Languedoc Aoc Red Wine 75 CL

23000 Ks  

Castel Cotes Du Rhone Grenache Syrah Red Wine 75 CL

24000 Ks  

Castel Cotes De Provence Aoc Rose Wine 75 CL

22500 Ks  

Castel Cabrnet Sauvignon Igp Red Wine 75 CL

23500 Ks  

Castel Bordeaux Merlot Aoc Red Wine 75 CL

18000 Ks  

Casillero Del Diablo White Wine Chardonnay 75 CL

15500 Ks  

Casillero Del Diablo Shiraz Red Wine 75 CL

15500 Ks  

Casillero Del Diablo Red Wine Merlot 75 CL

15500 Ks  

Casillero Del Diablo Pinot Noir Red Wine 75 CL

15500 Ks  

Casillero Del Diablo Caberenet Sauvignon Red Wine 75 CL

13900 Ks  

Cantine Ronco Romance Spumante Sparkling 75 CL

22000 Ks  

Cafe De Paris Brut Sparkling Wine 75 CL

7000 Ks  

Aythaya White Wine 375 ML

0.37 (လီတာ)

12700 Ks  

Aythaya Sauvignon Blanc White Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

12700 Ks  

Aythaya Rose Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

7000 Ks  

Aythaya Rose Wine 37.5 CL

13800 Ks  

Aythaya Red Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

7200 Ks  

Aythaya Red Wine 37.5 CL

11500 Ks  

Aurora Strawberry Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

11500 Ks  

Aurora Natural Fruit Grape Wine 750 ML

0.75 (လီတာ)

11500 Ks  

Aurora Damson Wine (Special) 750 ML

0.75 (လီတာ)

11500 Ks  

Aurora Damson Sweet Wine 750 ML

11500 Ks  

Aurora Blended Wine 75 CL

26000 Ks  

Aquilae Nero D'Avola 2014 Red Wine 75 CLCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS