ကလေးအစားအစာ

ကလေးတို့အတွက် အသင့်စားစရာ

ကလေးဖြည့်စွက်စာ

နို့မှုန့်များ


ကလေးအစားအစာ

2650 Ks  

Gold Power Chk-Carrot Stage-3 (250 Grams)

250 (ဂရမ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2650 Ks  

Gold Power Cereal Rice With Potato & Spinach (280 Grams) 

280 (ဂရမ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

54000 Ks  

Similac Milk Powder Infant Intelli Pro (850 Grams) 

850 (ဂရမ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

29350 Ks  

Similac Milk Powder Eye Q Plus Infant (400 Grams)

400 (ဂရမ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

48000 Ks  

Pediasure Junior Milk Powder Strawberry 850 Grams (1-3 Years) 

850 (ဂရမ်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS