လျှပ်စစ်လူသုံးကုန်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အိမ်တွင်းသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း

မီးဖိုချောင်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ


လျှပ်စစ်လူသုံးကုန်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

33100 Ks  

Nibban Super Mosquito Killer MK-002

6200 Ks  

DP Electric Insect Killer Bat LED-803

20100 Ks  

Yage Electric Mosquito Killer YG-5616

800 Ks  

Panasonic Hyper Battery AA R6UT 4 Pcs

4 (လုံး)

1300 Ks  

Panasonic Alkaline Battery LR6T 2B 2PCS

2500 Ks  

Panasonic Alkaline Battery LR6T AA 4 Pcs (1.5 Volt)

3100 Ks  

Panasonic Alkaline Battery LR03T AAA 4 Pcs (1.5 Volt)

2100 Ks  

GP Super Alkaline Battery AAA Size 4pcs GP24A-2U4

1300 Ks  

Panasonic Battery 6F22DT (9 Volt) 

800 Ks  

Panasonic Hyper Battery R14UT 2 Pcs (C)

2100 Ks  

GP Super Alkaline Battery AA Size 4 pcs GP15A-2U4

2700 Ks  

Panasonic Evolta Battery 4 Pcs LR6EG/4B (AA)

1000 Ks  

Panasonic Hyper Battery R20UT 2 Pcs

8700 Ks  

Seebest Extension 4.8M Sb-Jd04

3300 Ks  

K-Lite Led Rechargeabl Kl-4053 (ဓာတ်မီး)

6300 Ks  

Panasonic Led Ldahv9H5A 9W (Screw Type)

6300 Ks  

Seebest Extension 2.8M Sb-Jd04

13900 Ks  

Seebest Extension 4.8M Sb-Md05

3700 Ks  

Panasonic Cool Daylight 5W Efdhv5D65A

500 Ks  

Vena 2 Pin Plug Pp-1021

19500 Ks  

Panasonic Dry Iron NI-317T (Non-Stick)

15900 Ks  

Panasonic Hair Dryer EH-ND11

16100 Ks  

Philips Hair Dryer HP-8108

40100 Ks  

Farfalla Multi Cooker FMC-322 (2.2 Liter)

29800 Ks  

Misushita Electric Pan SGP-141

48900 Ks  

Hanabishi Electric Frying Pan HGP-14T (Non Stick)

28100 Ks  

Farfalla Electric Rice Cooker FRC-18ST

26600 Ks  

Dsp Toaster KC-2038A

37100 Ks  

Kangaroo Blender KG-2B1

33000 Ks  

Jaguar Electric Blender MT-BG888

65600 Ks  

Farfalla Infrard Cooker FEC-IR 105

25100 Ks  

Max Portable Gas Cooker MS-3500S

18100 Ks  

Max Portable Gas Cooker MS-2500

169100 Ks  

Sharp Digital Microwave Oven 25Liter R-752PBK(Grill) 

2200 Ks  

Blue Flame Gas Refill (220 Grams)

2300 Ks  

Max Gas Refill

45100 Ks  

Farfalla Oven Toaster FEO-308A

55000 Ks  

Philips Coffee Maker Hd-7447

21100 Ks  

Otto Coffee Maker CM-025A

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS