360Malls

FAQs

360 MALLS ဆိုတာဘာလဲ ?

လူႀကီးမင္းတို႔ အလိုရွိေသာအရာမွန္သမွ်ကို ပစၥည္းမွန္ေစ်းမွန္နဲ႔ တစ္ေနရာတည္းမွာအလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ Online Shopping Website တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

360 MALLS မွာဘာေတြရႏိုင္သလဲ ?

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး၊ လူႀကီး၊ လူငယ္ မေရြး အတြက္ ဖက္ရွင္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အေက်ာ္ၾကားဆံုး Brand Series မ်ားျဖစ္တဲ့ ERKE , Warrior and OPP တို႕ရဲ႕ Shoes, Apparel ႏွင့္ Accessories မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

360 MALLS မွာ ေစ်းဝယ္ျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြခံစားရႏိုင္မလဲ ?

ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ Customer မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မွဳမ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံသံုးစြဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

HOME DELIVERY SERVICE ရွိပါသလား ? ဘယ္ေလာက္ၾကာပါသလဲ ?

ပံုမွန္အားျဖင့္ မိမိ Order တင္ၿပီးသည္အခ်ိန္မွစ၍ ၂၄ နာရီအတြင္း မိမိမွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ နယ္ဘက္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ၄၈ နာရီ (၂ ရက္) ခန္႔ၾကာတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လာရွိဳး၊ ျပည္ အစရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ Home Delivery Service ကိုရယူႏိုင္ၿပီး အျခားနယ္မ်ားကိုေတာ့ နီးစပ္ရာ ကားဂိတ္သို႔ပို႔ေပးပါတယ္။

DELIVERY အတြက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမွဳမ်ားရွိပါသလား ?

ဟုတ္ကဲ့၊ Customer Location ေပၚမူတည္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏွုန္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါတယ္။ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားဆိုပါက တန္ဆာခ က်သင့္ေငြကို ပစၥည္းေရြးခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာကားဂိတ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ေပးေခ်ႏိုင္သလို၊ က်သင့္ေငြအား ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္အတူ ႀကိဳတင္လြဲေပးျခင္းျဖင့္လည္း ေပးေခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

QUALITY ISSUE, SIZE PROBLEM မ်ားကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးပါသလဲ ?

Quality Issue တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက Customer စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ အခမဲ့ ရာႏွဳန္းျပည့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ Size Problem မ်ားကို Delivery Charges ေပးရံုျဖင့္ ျပန္လည္လဲလွယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

360 MALLS မွာတင္ထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို အျပင္မွာထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသလား ?

ဟုတ္ကဲ့၊ 360 Malls တြင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားသည္ အျပင္တြင္ Official Showroom မ်ားဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာ၊ Customer မ်ားအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ Official Showroom မ်ားသို႔သြားေရာက္ ထိေတြ႔ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Showroom Addresses မ်ားကို http://demo.360malls.com/our-shops  တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

360 MALLS တြင္ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ အျခားမည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားႏိုင္သလဲ ?

360 Malls တြင္ ေန႔ထူးရက္ျမတ္၊ ပြဲေတာ္မ်ားအလိုက္ အလြန္ခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား၊ Discount အစီစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည့္အတြက္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအေနနဲ႔ Branded ပစၥည္းမ်ားကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

CUSTOMER SERVICE အေနနဲ႔ကေရာ ဘယ္လိုစီစဥ္ေပးထားပါသလဲ ?

ေစ်းဝယ္သူမ်ား၏ အဆင္မေျပမွဳမ်ား ႏွင့္ သိလိုသမွ်မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Special Hotline မ်ား စီစဥ္ေပးထားၿပီး၊ လူမွဳကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Facebook, Viber, Wechat, Instalgram, Google Plus, Twitter အစရွိသည္တို႔မွ တဆင့္လည္း ၂၄ နာရီပတ္လံုး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ေငြေပးေခ်မွဳအပိုင္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ သိခ်င္ပါတယ္..။

ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လာရွိဳး၊ ျပည္ အစရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမွ Customer မ်ားအေနနဲ႔ မိမိမွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးေခ်ရမွာျဖစ္ၿပီး နယ္မွ Customer မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ မိမိပစၥည္း၏ က်သင့္ေငြကို သက္ဆိုင္ရာဘဏ္အေကာင့္မ်ားသို႔ ဦးစြာေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 360 Malls မွ ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္းတြင္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ Order မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားမၾကာမီတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း အစရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ORDER တင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ WEBSITE ၏ အျခား FUNCTION မ်ားအသံုးျပဳနည္းသိလိုပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 360 Malls အေနနဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔အား အလြယ္ကူ၊ အရိုးရွင္းဆံုးနည္းမ်ားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Buying Gudie ကိုေလ့လာရန္ (ဤေနရာသို႔) သြားပါ။

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS